جشنواره بهشت ایرانی دو

نقوش سنتی هنر ایرانی- اسلامی گنجینه­ای عظیم از ظرفیت­های هنری را در اختیار ما قرار داده است که اگرچه سال­ها و بلکه قرن­ها پیش طراحی شده ­اند، اما امروزه نیز می­توان از آنها بهره­مند شد و به هنر و معماری مدرن جلوه دیگری بخشید. این یک امر طبیعی است که ملتی هر از چند گاهی […]