نگارگری ایرانی

كتاب «نگارگری ایرانی» با تحليلي ساده و روشن به بررسي سير تاريخي و جريان تكامل نقاشي ايراني از دوره‌ي تسلط مغولان (ايلخاني) تا اواخر قاجار پرداخته و در اين خصوص نه فقط به خصوصيات، تكنيك و سبك‌هاي هر زمان اشاره كرده، بلكه نمونه‌ها و مثال‌ها هر دوره‌ي هنري را نيز به بهترين وجد توضيح و […]

خوشنویسی اسلامی

متوني كه در کتاب «خوشنوسی اسلامی»مورد توجه قرار گرفته است، در مورد سرآغاز نوشتن و خوشنويسان اسلامي از قرن دهم/چهارم تا روزگار فعلي است. در ميان همه‌ي هنرها خوشنويسي را مي‌توان مهم‌ترين نمونه‌ي تجلي اسلامي به شمار آورد. اين كتاب به معرفي اين هنر با جزييات كامل پرداخته است. هنر خطاطی از نظر اکثر محققین […]

مبانی هنرهای تجسمی

کتاب «مبانی هنرهای تجسمی» تلاش تازه‌اي براي فراهم ساختن زمينه‌ي برخوردي روشنمندانه با مسايل طراحي گرافيك و دورهاي آموزشي است كه هنرجو را قدم به قدم از مباني تا فرآيندهاي پيشرفته‌تر و پيچيده‌تر همراهي مي‌كند. در اين كتاب چيزي بيش از آموزش حرفه‌اي محض وجود دارد. گام نخست در فراگیری شیوه ی خواندن زبان هنرهای […]

اسطوره های ایرانی

کتاب «اسطوره های ایرانی» مشتمل بر اسطوره‌هاي مختلف پارسي است كه از قديم و دوره‌ي زرتشتيان، با ميراث زوروانيستي، آيين ميتراييان همراه بوده است. اسطوره های ایرانی همچنين دربردارنده‌ي مطالعه‌اي در خصوص موقعيت اسطوره در زندگي سياسي، مذهبي و فردي است. اسطوره‌ها و افسانه‌ها در سرتاسر جهان وجود دارند و خاستگاه و نيات تدوين آن‌ها […]

سفالگری اسلامی

سفال، هنری برگرفته از عنصر وجودی بشر یعنی خاک است. کتاب «سفالگری اسلامی» بررسی مختصر اما جامعی از سفالگری اسلامی سده های میانی در پارس و عراق به عمل آورده است. كتاب سفالگري با تصويرگري ۴۸ نمونه از سفال‌هاي اسلامي در گسترده جغرافيايي اسپانيا تا ايران در قرون نهم/ سوم تا هيجدهم/ دوازدهم به مطالعه […]

کاشی های ایرانی

كتاب «کاشی های ایرانی» مجموعه‌اي است از آثار كاشي‌هاي ايراني موجود در موزه‌ي متروپوپين نيويورك، به معرفي تكنيك‌ها، تزيينات و نوع كاربرد اين كاشي‌ها مي‌پردازد و چگونگي كاربرد كاشي‌ها در بناها را مورد بررسي، تجزيه و تحليل قرار مي‌دهد. در اين كتاب نه تنها به توصيف ظاهري كاشي‌ها از جهات رنگ، فرم و طرح پرداخته […]

ديباچه‌اي بر هنر ايراني اسلامي

در کتاب «ديباچه‌اي بر هنر ايراني اسلامي» مباحثي از قبيل هنر ايران تا ظهور اسلام، هنر اسلامي سده‌هاي نخست، هنر در كشورهاي غرب ايران، هنر اسلامي سده‌هاي مياني و هنر اسلامي سده‌هاي متأخر مورد بررسي و مطالعه قرار مي‌گيرد. ظهور دين جديد اسلام در ايران، پس از دوران باستان مقدمه‌اي براي آغاز عصر و نسل […]

فلزكاري اسلامي

كتاب «فلزکاری اسلامی» تنوع مواد و تكنيك‌ها، نقش‌مايه‌هاي تزييني و سبك‌هاي محلي گوناگون فلزكاري اسلامي را از قرن هفتم/ اول تا پانزدهم/ نهم، با استفاده از غناي نمونه‌هاي موجود در موزه‌هاي بريتانيا و ديگر مجموعه‌هاي كلان هنري مورد بررسي قرار مي‌دهد. متعلقات قابل حمل كاخ‌هاي سلاطين يا اشياء و وسايل خانگي در گروه متنوع عظيمي […]