کانون آگهی و تبلیغات کیمیاگران نقش

کانون آگهی و تبلیغات کیمیاگران نقش وابسته به موسسه مطالعات هنر اسلامی در زمینه تنظیم، تهیه و مشاوره برنامه های تبلیغاتی، روابط عمومی و سایر خدمات تبلیغاتی از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را به صورت گسترده آغاز کرده است. طرح هایی که در کانون آگهی و تبلیغات کیمیاگران نقش طراحی می شوند، بر اساس نقوش […]