تأثیر اندیشه ی عرفانی در پدیداری رنگ آبی در کاشی کاری مساجد ایران

مقاله «تاثیر اندیشه های عرفانی در پدیداری رنگ ابی در کاشیکاری» به بازخوانی تأثیر اندیشه ی عرفانی بر پدیداری نمادگرایانه ی رنگ آبی در کاشی کاری مساجد ایرانی می پردازد . معماری توده ی عینیت یافته ی فرهنگی است که به آن تعلق دارد و یا از آن تأثیر می پذیرد. اگر معماری ایران نیز […]

بررسی نقوش تزیینی مسجد جامع گوهرشاد

مقاله «بررسی نقوش تزئینی مسجد جامع گوهرشاد» به تحلیل نقوش قرآن ها و کاشی کاری های عصر تیموری و در اربتاط به مسجد گوهرشاد می پردازد. خراسان، سرزمینی با وسعتی پهناور و ارزشمند، در دوره های مختلف تاریخی، نقش مهمی در تحولات تاریخی، فرهنگی و به ویژه تولید آثار هنری در ایران، ایفا نموده است. […]