همایش جایگاه نقش های تزئینی در کیفیت بصری هنر اسلامی

همایش جایگاه نقش های تزئینی در کیفیت بصری هنر اسلامی

همایش جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره و تحت حمایت ...