تور یک روزه عکاسی روستای وردیج

با آموزشگاه نقش مایه، به عمراه استاد آرشام رضایی، به روستای زیباری وردیج بروید، عکاسی در طبیعت بیاموزید، عکس بگیرید، گواهی معتبر دریافت کنید، عکس خود را در سایت، مجلات، کانال ها و نمایشگاه موسسه ببینید.