بارگاه مطهر امام رضا(ع) در ایران، تنها مزار زیارتی از دوازده ائمه(ع) همواره مورد توجه دوستدارن اهل بیت(ع) قرار گرفته است. این بارگاه مقدس در سال های متمادی به خاط عشق و علاقه دوستادارن اهل بیت(ع) در زمینه های مختلف هنری از جمله تزیینات معماری و کتیبه نویسی با تغییر و تحولات زیادی روبرو شد و پیشرفت قابل توجهی داشته است. این کتیبه ها که عمدتا شامل مباحثی از جمله آیات قرآن، احادیث و دعا های اهل بیت(ع) میباشد، در ترویج و توسعه مضامین آیات قرآن و احادیث امامان و اهل بیت(ع) نقش قابل توجهی داشته است. همچنین با توجه به اهمیت زندگی پر برکت امام رضا(ع) زمینه های مختلف مذهب، فقه، علم و اخلاق که باید سرمشق زندگی شیعیان این امام بزرگوار قرار گیرد، بی شک بارگاه مطهر امام رضا(ع) و وجود تزییات معماری آن به خصوص کتیبه نویسی با احادیث این امام بزرگوار در رشد و شکوفایی باور های دینی و مذهبی جایگاه ویژه ای یافته است.

این کتاب در ۲۷۶ صفحه توسط خانم دکتر مهناز شایسته فر، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نگاشته و توسط انتشارات مطالعات هنر اسلامی به چاپ رسیده است.

دیدگاه خود را ارسال کنید...