فراخوان چاپ پایان نامه های دانشجویی

موسسه مطالعات هنر اسلامی یک مرکز انتشاراتی، تحقیقاتی، آموزشی و تبلیغاتی است که سال هاست در حوزه هنر اسلامی فعالیت می کند. یکی از اهداف مهم این موسسه تلاش در جهت گسترش امر پژوهش و همچنین نشر آثار مربوط به هنر اسلامی است؛ از این روی در طی این چند سال اقدام به انتشار نشریات علمی – پژوهشی “مطالعات هنر اسلامی” و علمی – تخصصی “سفالینه” و همچنین ماهنامه فرهنگی و آموزشی “کیمیای نقش” کرده است. همچنین این موسسه با انتشار آثار تألیفی و ترجمه در حیطه هنر اسلامی گام¬هایی اساسی در جهت نشر و معرفی آثار هنرمندان و نویسندگان برداشته‌است. کتاب هایی که هم اکنون به عنوان منابع درسی در دانشگاه های معتبر کشور تدریس می شوند.
بر این اساس این موسسه در حرکتی جدید بر آن شده است تا اقدام به انتشار پایان نامه های دانشجویی به صورت کتاب نماید تا گام مهم دیگری در جهت گسترش و معرفی فرهنگ و هنر اسلامی و کشف استعدادهای خلاق بردارد. از سوی دیگر با گسترش هرچه بیشتر جامعه دانشگاهی و نگاشته شدن خیل کثیری از پایان¬نامه¬ها در موضوعات مختلف علوم انسانی و همچنین تمایل دانشجویان برای تبدیل پایان¬نامه¬های‌شان به کتاب چنین نیازی احساس می¬شود؛ چراکه این پایان¬نامه¬ها نتیجه کوشش حداقل یکساله جوانانی خلاق است که اگر نگوییم همه، ولیکن اکثریت آنها دربردارنده یافته¬هایی نوین در امر پژوهش هستند. از طرفی دانشجویان برای تبدیل پایان¬نامه¬هایشان به کتاب عموماً با معضل هایی روبرو هستند:
• تقریباً تمامی انتشارت¬ها کار اخذ مجوز چاپ را بر عهده دانشجو می¬گذارند.
• انتشارات¬ها هزینه چاپ بالایی را از دانشجویان طلب می¬کنند.
• کتاب را در تیراژ بالا منتشر می¬کنند و این مسأله هم برای نویسنده هزینه¬بردار است و هم در فروش کتاب با مشکل مواجه می¬شوند.
• ناشران تبدیل پایان نامه به کتاب را به صورت شکلی بر عهده می گیرند و ویرایش محتوایی پایان نامه نادیده گرفته می شود.
بر این اساس انتشارات موسسه مطالعات هنر اسلامی بر آن شده است تا راهی آسان¬تر را در برابر دانشجویانی که تمایل به تبدیل پایان¬نامه¬هایشان به کتاب دارند قرار بدهد که به شرح ذیل است:
۱٫ گروهی شامل اساتید و متخصصین دانشگاهی بر ویرایش محتوایی پایان نامه نظارت خواهند داشت.
۲٫ اخذ مجوز چاپ بر عهده موسسه خواهد بود.
۳٫ مبلغ قرارداد با توجه به میزان اصلاحات، هزینۀ داوری و دریافت مجوز انتشار متغیر خواهد بود و هزینۀ انتشار نیز بر حسب تعداد نسخۀ درخواستی، به طور مجزا اعلام خواهد شد.
۴٫ کتاب در تیراژ پایین (۵۰ نسخه) و یا به صورت الکترونیکی منتشر می شود.
۵٫ آثاری که دربردارنده خلاقیت و یافته¬ها و نظریات جدید در حوزه هنر اسلامی باشد، پس از بررسی در شورای علمی موسسه، روی آنها سرمایه¬گذاری و فروش‌شان بر عهده موسسه خواهد بود.

دیدگاه خود را ارسال کنید...