گام نهایی : اصلاح و بازنویسی پروپوزال

دانشجویان معمولا پس از اتمام پروپوزال خود و پیش از فرستادن آن نزد استاد راهنما، نیاز به یک بازنویسی نهایی دارند. اول از هر چیز قسمت های الزامی موجود در یک پروپوزال صحیح دانشجویی را  بررسی می کنید. سوالات پژوهش، اهداف، فرضیه ها، بیان مسال پژوهش، روش پژوهش و منابع بخش های مهمی هستند که بدنه کار شما را شکل می دهند. چنانچه هر یک از این قسمت ها ناقص باشند، بر ساختار کلی کار شما اثر می گذارند. به عنوان نمونه اگر پیشینه پژوهش به درستی بررسی نشده باشد. مساله پژوهش شما تکراری می شود. این نگاه همه جانبه به پروپوزال به دانشجو امکان ارائه ی یک طرح قوی و علمی را می دهد. فراموش نکنید که پروپوزال بخش مهمی از کار پایان نامه است که جدی گرفتن آن ادامه ی مسیر را هموار می کند. اگر برای اصلاح و تکمیل کار خود نیاز به مشاوره دارید، با تیم تخصصی ما تماس بگیرید.

شماره تماس: ۶۶۴۸۰۵۱۳- ۶۶۴۸۰۴۹۳

ایمیل: islamicartpublication@gmail.com

دیدگاه خود را ارسال کنید...