گام سوم: بیان مساله

محققی که پیشینه پژوهش خود را به صورت دقیق بررسی کرده است، سوالات و اهداف پژوهش خود را به صورت کلی می داند و به روش تحقیق متناسب با موضوع خود دسته یافته، قدم در راه پژوهش صحیح گذاشته است. در بیان مساله محقق باید در نظر داشته باشد که هر تحقیق با طرح یک پرسش آغاز می شود. همان سوالی است که در ذهن محقق و پژوهشگر شکل گرفته و هدف وی از آن ریشه یابی و یافت علت های به وجود آمدن سوال و ارائه راهکارهایی برای پاسخ به آن است. در کنار سوال پژوهش، محقق می بایست فرضیه هایی برای پاسخگویی به سوال خود طرح کند. فرضیه ها باید به گونه ای باشد که محقق توانایی اثبات انها را تا انتهای کار خود داشته باشد. بعد از این قسمت در پروپوزال باید اهمیت و ضروت موضوع انتخابی مشخص شود. محقق باید بیان کند چرا این موضوع برای انجام تحقیق انتخاب شده است و چرا نتایج به دست آمده از آن در جامعه ضرورت دارد. به طور کلی بیان مساله دور نمایی است از آنچه در پژوهش شما قرار است به وقوع بپیوندد. برای اطلاع بیشتر از چگونگی نوشتن یک طرح دقیق و منطقی با مشاوران متخصص ما تماس بگیرید.

شماره تماس: ۶۶۴۸۰۵۱۳- ۶۶۴۸۰۴۹۳

ایمیل: islamicartpublication@gmail.com

آدرس تلگرام: @islamicartm

دیدگاه خود را ارسال کنید...