صنایع دستی، صنعتی است که حاصل روح ملت ها و آیین فرهنگ ملی کشورها است که با رجوع به این صنعت می توان به روحیه مردم آن کشور پی برد، ساخت صنایع دستی قدمتی به اندازه عمر بشر دارد و بشر همواره از ابزار های مصرفی در زندگی روزمره خود استفاده کرده است و بعدها هم با پیشرفت فکری دست به کارهای خارق العاده دیگری زده است. چرم دوزی به عنوان یکی شاخه های صنایع دستی که سایقه طولانی در هنر ایران زمین دارد، می تواند در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و با هدف نهادینه کردن فرهنگ کار و تلاش و تقویت روحیه خودکفایی، با بهره گیری از غنای نقوش هنر اسلامی – ایرانی باعث اشتغال زایی و درآمدزایی شود. همچنین با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تکیه به اقتصاد داخلی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی مسئولین باید توجه وپژه ایی به کارگاه هایی که در راستای زنده نگه داشتن هنر ایرانی – اسلامی فعالیت دارند، داشته باشند زیرا که صنایع دستی برگرفته از نقوش هنر اسلا می – ایرانی توانایی صادر به خارج از مرزهای کشورمان را دارا هستند.

دیدگاه خود را ارسال کنید...