كتاب «نگارگری ایرانی» با تحليلي ساده و روشن به بررسي سير تاريخي و جريان تكامل نقاشي ايراني از دوره‌ي تسلط مغولان (ايلخاني) تا اواخر قاجار پرداخته و در اين خصوص نه فقط به خصوصيات، تكنيك و سبك‌هاي هر زمان اشاره كرده، بلكه نمونه‌ها و مثال‌ها هر دوره‌ي هنري را نيز به بهترين وجد توضيح و تشريح كرده است.

رنگ های جواهر مانند، طرح های غنی، اجرای دقیق و ویژگی های ماهرانه تحسین برانگیز از جمله خصوصیات بهترین نگاره های می باشد و در یک جمله می توان آن را اینگونه تعبیر نمود که بهترین واقع نمایی یک دنیای تخیلی در نگارگری ایرانی هویداست. شیلا کنبا متصدی بخش آثار خاور میانه ای در موزه بریتانیا است. دكتر مهناز شايسته‌فر عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس و مديرعامل مؤسسه مطالعات هنر اسلامي است. ايشان تاكنون هشت عنوان كتاب در زمينه هنر اسلامي ترجمه كرده است.

دیدگاه خود را ارسال کنید...