کتاب «مبانی هنرهای تجسمی» تلاش تازه‌اي براي فراهم ساختن زمينه‌ي برخوردي روشنمندانه با مسايل طراحي گرافيك و دورهاي آموزشي است كه هنرجو را قدم به قدم از مباني تا فرآيندهاي پيشرفته‌تر و پيچيده‌تر همراهي مي‌كند. در اين كتاب چيزي بيش از آموزش حرفه‌اي محض وجود دارد.

گام نخست در فراگیری شیوه ی خواندن زبان هنرهای تجسمی، تجزیه و تحلیل عناصر پایه ای نظیر نقطه، خط و سطح است. کتاب حاضر منبع مهمی برای رسیدن به این مقصود است. نویسنده کتاب آرمین هافمن و مترجمان آن دکتر محمد خزایی و سید محمد آوینی است.

دیدگاه خود را ارسال کنید...