نقوش سنتی هنر ایرانی- اسلامی گنجینه­ای عظیم از ظرفیت­های هنری را در اختیار ما قرار داده است که اگرچه سال­ها و بلکه قرن­ها پیش طراحی شده ­اند، اما امروزه نیز می­توان از آنها بهره­مند شد و به هنر و معماری مدرن جلوه دیگری بخشید. این یک امر طبیعی است که ملتی هر از چند گاهی داشته­ های فرهنگی خویش را در پیش چشم آورد تا ببیند که چه بهره­ای می­توان از آن گرفت؛ این امر را استقبال سلیقه مردمان امروز از دست ساخته­ ها و هنر سنتی، بیش از پیش تقویت می­کند. از سوی دیگر متولیان امر وظیفه دارند تا از یک سو با تشویق و ترغیب هنرمندان به فرهنگ و هنر بومی و ملی و از سوی دیگر عرضه مناسب این فراورده­ها، مسیر دستیابی به این مهم را هموار نمایند. از این­روی و همچنین نظر به برپایی با شکوه و استقبال کم نظیر از مسابقه بهشت ایرانی۱ که در سال ۱۳۹۳ برگزار گردید، مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره با همکاری موسسه مطالعات هنر اسلامی و سازمان زیباسازی شهرداری تهران قصد دارد تا با بهره­گیری از الطاف خفیه و جلیه الهی و همچنین همیاری و همکاری هنرمندان سراسر کشور مسابقه بهشت ایرانی۲ را با شعار “اردیبهشت امسال در بهشت ایرانی” برگزار نماید.

دیدگاه خود را ارسال کنید...