همایش جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود. با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی ، هنر و علوم انسانی
برگزار کننده: مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران
محورهای همایش:

معماری و تزیینات وابسته
۱٫۱٫ نقش زیبایی ­شناختی نقوش تزیینی در کیفیت بصری آثار معماری اسلامی
۱٫۲٫ مطالعه تطبیقی نقوش تزیینی بناهای اسلامی از منظر کیفیت بصری نقوش با بناهای کشورهای غیر اسلامی
۱٫۳٫ تاریخچه و سیر تحول تزئینات و نقوش تزیینی در هنر معماری اسلامی
۱٫۴٫ گونه شناسی فنی تزئینات و نقوش تزیینی در معماری اسلامی
۱٫۵٫ آسیب شناسی بصری نقوش تزیینی در کیفیت معماری اسلامی
۱٫۶٫ نمادگرایی در نقوش تزیینی معماری اسلامی

صنایع دستی و هنرهای سنتی
۲٫۱٫ سبک شناسی شیوه‎های طراحی نقوش تزیینی در هنرهای صناعی
۲٫۲٫ تاثیر روش‎های اجتماعی و فرهنگی دوره‏های مختلفت تاریخی بر تغییر و تحول نقوش تزیئنی آثار
۲٫۳٫ زیبایی شناسی نقوش تزیینی در کیفیت بصری آثار هنرهای صناعی اسلامی
۲٫۴٫ افق‏های نوین و فناوری‏های جدید در طراحی نقوش تزیینی در هنرهای صناعی اسلامی
۲٫۵٫ تاثیر مبادلات فرهنگی میان ایران و دیگر ملل بر روی هنرهای صناعی
۲٫۶٫ بازتاب حکمت اسلامی در هنرهای صناعی منقوش ایرانی – اسلامی
۲٫۷٫ رابطه بین فرم و نقش در هنرهای صناعی

نگارگری و کتاب آرایی
۳٫۱٫ گونه شناسی و معرفی بهترین جلدهای نسخ خطی دارای نقوش تزیینی
۳٫۲٫ سبک شناسی شیوه‏های تزئینات در نسخ خطی نفیس
۳٫۳٫ مطالعه بسترهای شکل گیری نقوش تزیینی در نگارگری
۳٫۴٫ تاریخ نسخه پردازی و تزئینات مرتبط با آن در نسخه‏ های نفیس
۳٫۵٫ تاثیر هویت و فرهنگ مکاتب مختلف بر سیر تحول تزئینات در نسخ خطی
۳٫۶٫ تأثیر رنگ در نقوش تزیینی و تزئینات نسخ خطی نفیس
۳٫۷٫ نمادگرایی در حوزه نقوش و تزئینات در نسخ خطی نفیس
۳٫۸٫ بررسی تطبیقی عناصر و نقوش تزیینی در نگارگری نسخ خطی
۳٫۹٫ بررسی تطبیقی نسخه‏ های خطی محفوظ در کتابخانه‏ ها و موزه‏ های هنر اسلامی

حکمت نقوش تزیینی در آثار هنر اسلامی
۴٫۱٫ جایگاه نقوش تزیینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی و متقضیات جهان معاصر
۴٫۲٫ حکمت هنر و زیبایی شناسی نقوش تزیینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی
۴٫۳٫ مبانی و مفاهیم اندیشگی نقوش تزیینی در حکمت هنر اسلامی

تکنولوژی (شیوه‎های نوین) آموزش طراحی نقوش
۵٫۱٫ شیوه­های نوین آموزش طراحی نقوش تزیینی هنر اسلامی
۵٫۲٫ آموزش و آداب تعلیم و تربیت در ارتقاء کیفیت بصری آثار هنر اسلامی
۵٫۳٫ افق های نوین و فناوریهای جدید در طراحی نقوش تزیینی هنر ایرانی – اسلامی

جایگاه نقوش تزیینی در پیشرفت و توسعه فرهنگی
۶٫۱٫ نقش و جایگاه نقوش تزیینی هنر اسلامی در پیشرفت و توسعه فرهنگ
۶٫۲٫ تجلی سبک زندگی ایرانی – اسلامی در نقش‎های تزیینی آثار هنر اسلامی
۶٫۳٫ مفاهیم فرهنگی و اجتماعی و تبیین سبک زندگی در هنر اسلامی

ارتباط مذهب، اسلام و فلسفه اسلامی با نقوش تزیینی
۷٫۱٫ دیدگاه ادیان ابراهیمی زنده جهان در مورد کیفیت بصری نقوش تزیینی در آثار هنر اسلامی
۷٫۲٫ زیباشناسی نظری و فلسفی نقوش تزیینی هنر اسلامی
۷٫۳٫ نمود مضامین قرآنی در جلوه‌های بصری نقوش تزیینی هنر اسلامی
۷٫۴٫ رابطه دین اسلام و جایگاه نقوش تزیینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی
۷٫۵٫ چالش­های متقابل دین اسلام و نقوش تزیینی هنر اسلامی
۷٫۶٫ بررسی مفهوم نقوش تزیینی اسلامی در قرآن کریم
۷٫۷٫ رهیافت‌های مفسران به زیبایی شناسی نقوش تزیینی اسلامی در قرآن کریم
۷٫۸٫ تطبیق تفاسیر عرفانی و فلسفی در آثار منقوش هنر اسلامی
۷٫۹٫ نقش قرآن در ترویج نقوش تزیینی هنرهای اسلامی

تأثیر نقوش اسلامی در تزئینات شهری
۸٫۱٫ تأثیر نقوش تزئینی در معماری شهرها و اماکن قرون اولیه اسلامی
۸٫۲٫ راهکارهای بکارگیری نقوش تزئینی اسلامی در تزئینات نوین شهری
۸٫۳٫ آسیب­شناسی نقوش اسلامی در تزئینات نوین شهری
۸٫۴٫چگونگی برقراری ارتباط بین نقوش اسلامی با مولفه­ های نوین معماری شهری
۸٫۵٫تأثیر فناوریها و تکنینک­های نوین به منظور روزآمد کردن نقوش تزئینی در معماری شهری
۸٫۶٫ تأثیر نقوش اسلامی در جذب گردشگران به شهرهای تاریخی
۸٫۷٫ بررسی تأثیر کاربرد نقوش اسلامی در هویت بخشی به مبلمان شهری

دیدگاه خود را ارسال کنید...