موسسه مطالعات هنر اسلامی برگزار می کند

انتشارات مطالعات هنر اسلامی

کارگاه  یک روزه مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI

طول دوره ۱روز

گواهی معتبر فارسی و انگلیسی شرکت در دوره

هزینه شرکت در دوره ۱۲۰٫۰۰۰ تومان

هزینه ثبت نام برای دانشجویان: ۵۰٫۰۰۰ تومان

هزینه ثبت نام بیش از سه نفر: ۵۰٫۰۰۰ تومان

هزینه گواهی انگلیسی: ۱۰٫۰۰۰ تومان

روز سه شنبه، ۲۸ شهریور ماه

مدرس: دکتر محمد جواد سبحانی

موسسه مطالعات هنر اسلامی برگزار می کند

با توجه به استقبال بسیار زیاد دانشجویان و درخواست های مکرر برای برگزاری مجدد کارگاه:

دومین کارگاه  یک روزه مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI

طول دوره ۱روز

گواهی معتبر فارسی و انگلیسی شرکت در دوره

هزینه شرکت در دوره ۲۰۰٫۰۰۰ تومان

هزینه با تخفیف ویژه به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید: ۲۰٫۰۰۰

هزینه گواهی فارسی: ۱۵٫۰۰۰

هزینه گواهی انگلیسی: ۱۰٫۰۰۰ تومان

روز جمعه، ۲۸ مهر ماه

مدرس: دکتر محمد جواد سبحانی