انتشارات مطالعات هنر اسلامی

نگارخانه نقشینه

محیط اطراف ما، خانه هایی که در آن زندگی می کنیم، همه نیاز مبرمی به برقراری روابط صحیح میان فرم ها، رنگ ها و همچنین سازمان دهی دقیق بر مبنای اصول بصری دارند. انسان به واسطه زبان نقوش می تواند با محیط اطراف خود سخن بگوید و با دیگران ارتباط برقرار کند. اطلاعات بصری که توسط طراحان نقوش نگارخانه موسسه به شهروندان داده می شود، باید دارای جنبه های زیبایی شناسی و تأثیر گذاری لازم باشد. نگارخانه با هدف معرفی، توانمندی سازی و ایجاد ارتباط هنرمندان و همچنین به اشتراک گذاری آثار هنری تولیدشده در حوزه هنرهای تجسمی، فعالیت خود را از تابستان 1393 آغاز نمود. تاکنون نمایشگاه های انفرادی و گروهی متنوعی در نگارخانه برپا شده است. نگارخانه در راستای فعالیت هنری خود، با انتشار فراخوان هایی با نام های: قاب های پاییزی، سفره هفت سین و عکاسی نوروز، آفرینش دستاوردهای هنری هنرمندان از سراسر کشور را فراهم آورد. بعد از اینکه اعضای هیئت داوران آثار راه یافته به بخش مسابقه را معرفی می کنند، نمایشگاهی چند روزه از آثار منتخب برپا می شود. در نهایت نفرات اول تا سوم هر بخش نیز معرفی و تجلیل می شوند. همچنین نگارخانه محیط مناسبی را برای فروش آثار هنری فراهم می کند.