برگزاری نمایشگاه مانتو های اداری بانوان ،هیات علمی دانشگاهی برگزار کننده کارگاه مد و لباس پوشینا وابسته به موسسه مطالعات هنر اسلامی

انتشارات مطالعات هنر اسلامی