معرفی نشریات موسسه مطالعات هنر اسلامی

انتشارات مطالعات هنر اسلامی

 

یکی از اهداف موسسه مطالعات هنر اسلامی، معرفی و ارزیابی هنر ایرانی- اسلامی است. بر همین اساس هم یکی از مهمترین فعالیت­های آن در این زمینه چاپ نشریات دانشگاهی است که در آن جدیدترین دستاوردهای علمی اساتید و دانشجویان رشته ­های مختلف هنر اسلامی به صورت مقاله به چاپ می­رسد. در ذیل به معرفی این سه نشریه پرداخته خواهد شد:

  • دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات هنر اسلامی:

این نشریه به شماره ۱۲۴/۹۳۴ در تاریخ ۰۵/۰۴/۸۳ بر اساس ماده ۱۳ قانون مطبوعات مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۴ در زمینه هنر پژوهش، هنرهای تجسمی و هنرهای کاربردی، وابسته به موسسه مطالعات هنر اسلامی موفق به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردید. سپس نشریه طی حکمی به تاریخ ۰۴/۰۹/۸۷ به شماره ۷۰۹۸/۳ از طرف کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور به عنوان نشریه علمی- پژوهشی درجه و اعتبار کسب نمود. تاکنون ۲۵ شماره از این نشریه منتشر شده است. حضور اعضای هیئت تحریریه متخصص در سطح استاد و دانشیار، از دانشگاه­های معتبر داخل و خارج، جایگاه رفیع علمی نشریه را متعالی­تر کرده است.

سایت ها و کانال های مجازی نشریه:

سایت نشریه مطالعات هنر اسلامی: islamicartjournal.com

سایت خرید اینترنتی نشریات هنر اسلامی: http://shopislamicart.com

کانال اطلاع رسانی نشریه:https://t.me/Islamicartm

 

  • دوفصلنامه علمی تخصصی سفالینه:

این نشریه از سال ۱۳۸۸ با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ۲۴۶۴۴ در زمینه هنرهای دستی و تجسمی فعایت خود را آغاز کرده است. چاپ سفالینه به صورت دوفصلنامه یعنی سالی دو شماره، صورت می­پذیرد، رتبه این نشریه علمی تخصصی است و تاکنون سه شماره از آن منتشر شده است.

سایت ها و کانال های مجازی نشریه:

سایت نشریه سفالینه: http://www.niar.org.ir

کانال اطلاع رسانی نشریه سفالینه: https://t.me/SofalinehJournal

  • ماهنامه کیمیای نقش

به موجب ماده ۱۳ قانون مطبوعات مصوب ۲/۱۲/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی پروانه انتشار نشریه کیمیای نقش در زمینه آموزش گرافیک و هنرهای تجسمی به زبان فارسی، انگلیسی و ترتیب انتشار ماهنامه با گستره سراسری و نوع انتشار مجله­ای با صاحب امتیازی موسسه مطالعات هنر اسلامی در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ به شماره ۳۳۵۹۹/۹۲ صادر شد و فعالیت خود را  از سال ۱۳۹۳ در زمینه هنرهای تجسمی وگرافیک آغاز نموده است. محتوای این ماهنامه سه بخش مقالات، تبلیغات و مصاحبه با افراد را شامل می­شود.