موسسه مطالعات هنر اسلامی برگزار می کند

انتشارات مطالعات هنر اسلامی

 

الزامات حقوقی و قانونی برای ورود مهندسان به بازار کار

مخصوص دانشجویان و فارغ التحصیلان شهرسازی، معماری، عمران، ترافیک، نقشه برداری و ….

 

طول دوره ۱روز

 

گواهی معتبر فارسی و انگلیسی شرکت در دوره

هزینه شرکت در دوره ۵۰٫۰۰۰ تومان

هزینه ثبت نام برای دانشجویان: ۳۵٫۰۰۰ تومان

هزینه ثبت نام بیش از سه نفر: ۳۵٫۰۰۰ تومان

 

روز سه شنبه، ۴ مهرماه

مدرس: دکتر مرتضی سیاسر