موسسه مطالعات هنر اسلامی، از طریق مرکز تحقیقات نگاره با هدف حمایت از نشر هنر و تولید محتوای ناب و بکر هنری، اقدام به حمایت از دانشجویان محترم و تبدیل پایان نامه آنها به کتاب می نماید.

انتشارات مطالعات هنر اسلامی

برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی در این خصوص با شماره تلفن ۴۴۶۱۸۱۲۱ و ۴۴۶۱۸۱۲۲ داخلی   114 تماس حاصل فرمایید.