انتشارات مطالعات هنر اسلامی به عنوان زیر مجموعه موسسه مطالعات هنر اسلامی، با سابقه سالها تلاش در جهت تولید محتوای علمی، در دو دسته اصلی تولیدات خود را ارئه می دهد:

انتشارات مطالعات هنر اسلامی

گروه اول انتشار نشریات علمی و تخصصی شامل:

  1. دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات هنر اسلامی
  2. دو فصلنامه علمی تخصصی سفالینه
  3. نشریه تخصصی کیمیای نقش

این انتشارات همچنین در تولید و عرضه کتب تخصصی هنر اسلامی نیز فعالیت  داشته است. کتب زیر مجموعه کتاب های منتشره می باشد:

ردیف،عنوان کتاب، نویسنده/ مترجم
۱ خوشنویسی اسلامی ۳ آنه ماری شیمل/ مهناز شایسته فر
۲ هزار نقش (در دست چاپ دوم) دکتر محمد خزایی
۳ مبانی هنرهای تجسمی (در دست چاپ دوم) دکتر محمد خزایی
۴ کاشیهای ایرانی (در دست چاپ دوم) استفانو کاربونی و ترموکوماسویا/مهناز شایسته فر
۵ مجموعه مقالات اسلامی (در دست چاپ دوم) به اهتمام دکتر محمد خزایی
۶ همایش قرآنی
۷ سفالگری اسلامی جیمز ویلسن آلن/مهناز شایسته فر
۸ منشا و توسعه ی ابتدایی کوفی گلدار آدولف گرومن/مهناز شایسته فر
۹ فلزکاری اسلامی ریچل وارد/مهناز شایسته فر
۱۰ منسوجات اسلامی پاتریشیا بیکر/مهناز شایسته فر
۱۱ معراج نامه ماری رزسگای/مهناز شایسته فر
۱۲ دیباچه ای بر هنر ایرانی اسلامی (چاپ سوم) دکتر مهناز شایسته فر
۱۳ An Introduction to Persian Art دکتر مهناز شایسته فر
۱۴ سفالگری اسلامی از آغاز دوران ایلخانی در موزه اشمولین آکسفورد (چاپ سوم) جیمز ویلسن آلن/مهناز شایسته فر
۱۵ سفالگری جهان اسلام گزافهروری/مهناز شایسته فر
۱۶ اسطوره های ایرانی جان راسل هینلز/مهناز شایسته فر
۱۷ نگارگری ایرانی شیلا کنبای/مهناز شایسته فر
۱۸ کاشی های اسلامی ونیتیا پورتر/مهناز شایسته فر