دوره های چرم کارگاه، با امکان اشتغال در تعاونی موسسه، در حال ثبت نام است:

انتشارات مطالعات هنر اسلامی

چرم دوزی مقدماتی یک

چرم دوزی مقدماتی دو

نقاشی روی چرم

حکاکی روی چرم

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های موسسه تماس حاصل فرمایید.

یا به آدرس موسسه مراجعه فرمایید.