مرکز آموزشهای ضمن خدمت موسسه مطالعات هنر اسلامی فعالیت خود را از سال 1395 با هدف ارائه دوره های آموزشی در حیطه تخصصی خود، با مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، سازمان برنامه و بودجه کشور، آغاز نمود و در حال حاضر به استناد سایت مرکز آموزش، پژوهش های توسعه و آینده نگری، تنها مرکز دارای مجوز در حیطه آموشی فرهنگ و هنر در آموزشهای ضمن خدمت می باشد که از طریق مذاکره و پیشنهاد به ارگان ها و سازمان ها و یا با درخواست آنها مبنی ارائه دوره بخصوص در زمان و مکان مشخص به ارائه خدمات آموزشی می پردازد.
لیست زیر شامل برخی از دوره های موسسه مطالعات هنر اسلامی می باشد. دوره های دیگر نیز با درخواست شرکت ها و ارگان ها یا به فراخور نیاز های موجود طراحی و پیشنهاد خواهد شد. برای کسب اطلاعات دقیق تر از دوره های در حال برگزاری، به تقویم آموزشی فصلی مرکز آموزش ضمن خدمت در ادامه همین بخش مراجعه فرمایید یا با شماره تلفن های موسسه تماس خاصل فرمایید.
1. گروه طراحی
• طراحی عمومی
2. گروه نقاشی
• نقاشی عمومی
• ابزار شناسی و تکتیک های نقاشی
• نقاشی دیواری
3. گروه گرافیک
• گرافیک محیطی
• طراحی آرم
• تصویر سازی عمومی
• تصویر سازی تبلیغاتی و تجاری
• تصویر سازی مطبوعاتی
4. گروه انیمیشن
• طراحی انیمیشن
• تولید انیمیشن
5. گروه عکاسی
• عکاسی دیجتال
• عکاسی خبری و مطبوعاتی
• عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
6. گروه معماری
• نقشه کشی معماری
• طراحی معماری
• نورپردازی در معماری
7. گروه طراحی دکور
• طراحی مبلمان شهری
• طراحی دکور صحنه
• طراحی فضای اداری و تجاری
• طراحی فضای مسکونی
8. گروه گوهر شناسی
• گوهر شناسی عمومی
• تراش هنری
• تراش دلمه
• طراحی جواهرات
• ساخت زیور آلات نیمه قیمتی با مهره
9. گروه گردشگری
• راهنمای طبیعت گردی
• راهنمای ایرانگردی و جهانگردی
10. گروه باستان شناسی
• حفاظت و مرمت آثار تاریخی در حین کاوش های باستان شناختی
• آشنایی با مرمت سفال و شیشه مکشوفه از کاوشهای باستان شناسی
11. روابط عمومی
• روابط عمومی و شایعه
• روابط عمومی و بازاریابی محصول
• عکاسی و فیلم برداری در روابط عمومی
• ارتباطات تصویری در روابط عمومی
• ارزیابی در روابط عمومی
• تبلیغات در روابط عمومی
• هنر خوب نوشتن در روابط عمومی
12. سایر دوره ها:
• ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری
• تهاجم فرهنگی و راه های مقابله با آن
• شناخت اقلیت¬های دینی در ایران
• احکام زندگی در اسلام
• آشنایی با الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
• راهبردهای فرهنگی امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری
• مردم شناسی فرهنگی (مددکار اجتماعی)
• سبک زندگی بر مبنای آموزه¬های دینی

انتشارات مطالعات هنر اسلامی